Informacje

Studia podyplomowe „Psychologia Biznesu dla Menedżerów”

Pierwsze w Polsce studia psychologii biznesu, powstałe w 2004 roku. Studia prowadzone są na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie – najlepszej uczelni biznesowej w Europie Środkowo-Wschodniej według „Financial Times”. To zapewne najbardziej psychoterapeutyczne studia spośród studiów biznesowych.

Studia dedykowane są praktykom biznesu, menedżerom wszystkich szczebli, ale także osobom przygotowującym się do objęcia funkcji menedżerskich. Na studiach „Psychologia Biznesu dla Menedżerów” zdobędziesz kluczowe umiejętności menedżerskie i zbudujesz własny autorytet w biznesie.

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji

Bądź niezastąpiony. 

Przekazujemy wiedzę i kompetencje w tych dziedzinach, w których ludzie dają sobie radę o wiele lepiej niż maszyny.

Ile razy przegrywałeś w sporze z kimś słabiej przygotowanym i w konsekwencji jego propozycja była akceptowana przez zarząd?

Na tych studiach nauczysz się wygrywać w oparciu o zdobytą wiedzę i kompetencje.

Ile razy próbowałeś powierzyć komuś odpowiedzialne zadanie, ale miałeś obiekcje, czy da radę samodzielnie ogarnąć projekt i zrealizować go na czas?

Na tych studiach dowiesz się, jak propagować w swoim zespole samodzielność, odpowiedzialność i swobodę działania.

Ile razy liczyłeś na nowatorską kampanię reklamową, która jednak nie przynosiła oczekiwanych efektów?

Na tych studiach poznasz tajniki psychologii konsumenta oraz percepcji reklamy.

Ile razy brałeś udział w konflikcie, który niezażegnany w porę prowadził do dewastacji współpracy w firmie?

Na tych studiach poznasz psychologię konfliktów i sposoby ich rozwiązywania.

Ile razy obawiałeś się iść za radą eksperta, który bardziej przypominał świeckiego kaznodzieję niż obiektywnego profesjonalistę?

Na tych studiach nauczysz się odróżniać wiedzę opartą na faktach od frazeologii i retoryki tzw. ekspertów medialnych.

„Te studia są dla osób, które rozumieją, że na czekanie, aż wygrają w lotto może zabraknąć im życia.”

dr Tomasz ModzelewskiStudiach podyplomowe „Psychologia Biznesu dla Menedżerów” pozwolą uzyskać wiedzę z zakresu:

 • psychologii zarządzania
 • psychologii inwestowania
 • psychologii rozwiązywania konfliktów
 • psychologii sprzedaży
 • psychologii podejmowania decyzji
 • psychologii zachowań konsumenckich
 • psychologii reklamy
 • psychologii negocjacji
 • teorii perswazji oraz sposobów ochrony przed manipulacją
 • psychologii HR i PR
 • psychologii motywowania i przywództwa

Przekazujemy wiedzę naukową opartą na badaniach empirycznych.

Oprócz oficjalnego programu zajęć na słuchaczy czeka osobny blok bezpłatnych warsztatów i zjazdów fakultatywnych.

Studia „Psychologia Biznesu dla Menedżerów” dają duże możliwości rozwoju i nawiązania  kontaktów biznesowych. Mamy już około 2000 absolwentów.

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych otrzymuje słuchacz, który uczestniczył w zajęciach, zaliczył test sprawdzający oraz przedstawił dwa (krótkie) opracowania pisemne oparte na własnych badaniach empirycznych, stanowiące pracę dyplomową.

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW

Zaliczenie studiów podyplomowych „Psychologia Biznesu dla Menedżerów” odbywa się na podstawie dwóch pisemnych prac opartych na własnych badaniach empirycznych oraz testu.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

Studia trwają dwa semestry.

Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu:
soboty – 8.45 – 14.00
niedziele – 8.45 – 14.00
Oprócz zajęć programowych w wymiarze 180 godzin, w sobotnie popołudnia organizowane są zajęcia fakultatywne bezpłatne także dla absolwentów.

MIEJSCE

Akademia Leona Koźmińskiego
ul. Jagiellońska 57/59, 03-301 Warszawa

Rekrutacja na studiach podyplomowe „Psychologia Biznesu dla Menedżerów”
Trwają zapisy na XXXVI edycję studiów podyplomowych startującą w marcu 2021 roku.
O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
Liczba miejsc jest ograniczona.

Szczegóły dotyczące rekrutacji znajdują się tutaj:

podziel się na:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

ZAPISZ SIĘ
NA STUDIA PODYPLOMOWE

„Psychologia Biznesu dla Menedżerów”
W AKADEMII LEONA KOŹMIŃSKIEGO W WARSZAWIE
START
6 III 2021

polecane książki: