Kierownik studiów

Prof. dr hab. Piotr Zielonka

Prof. dr hab. Piotr Zielonka (Instytut Biologii SGGW) prowadzi badania naukowe w zakresie ekonomii behawioralnej. Zajmował się eksperymentalną fizjologią mózgu w Centrum Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN. Opublikował wiele artykułów naukowych w: „Resuscitation”, „The Journal of Behavioral Finance”, „Thinking & Reasoning”, „Journal of Cognitive Psychology”. Napisał książkę pod tytułem „Giełda i psychologia”, której piąte wydanie ukazało się w 2019 roku oraz monografię „Punkt odniesienia” (drugie wydanie w 2020 roku). Piotr Zielonka jest współautorem monografii „Large Risks with Low Probabilities” wydanej w Londynie w 2017 roku.

Wykładowca ekonomii behawioralnej w University of Donja Gorica w Czarnogórze oraz w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. Współpracuje z Bucknell University i University of Idaho w USA.

Przemawiał na TEDx.

email: pzielonka(at)alk.edu.pl

Professor Piotr Zielonka works in the Institute of Biology at Warsaw University of Life Sciences. He dealt with the experimental physiology
of the brain at the Mossakowski Medical Research Centre Polish Academy of Sciences. He conducts research in behavioral economics and
publishes scientific articles in such journals as „Resuscitation”, „The Journal of Behavioral Finance”, „Thinking & Reasoning”, and „Journal of Cognitive Psychology.” He published two books in Polish: „The Stock Market and Psychology,” which appeared in five editions and „The Reference Point” (two editions). Piotr Zielonka is a co-author of a book „Large Risks with Low Probabilities” published in London in 2017.

Piotr Zielonka is co-founder and director of the executive development
program „Business Psychology for Executives” at the Kozminski
University in Warsaw. He works closely with scholars at Bucknell
University and the University of Idaho.

Prof. Piotr Zielonka is a TEDx speaker.

email: pzielonka(at)alk.edu.pl