Blog

Dwoje oczu za oko

AUTOR: PIOTR ZIELONKA

Foto: Alexander Krivitskiy z Pexels

Czy obserwowaliście kiedykolwiek bójkę pomiędzy dwójką dzieci? Czy zauważyliście, że każde z dzieci zadaje cios mocniejszy od ciosu otrzymanego chwilę wcześniej? Każde z dzieci potem twierdzi, że to drugie uderzyło je mocniej.
Tak naprawdę wszystkie konflikty mają tendencję do eskalacji, nie tylko dziecięce bójki. Dlaczego?

W eksperymencie zatytułowanym “Two Eyes for an Eye: The Neuroscience of Force Escalation” grupa uczonych poprosiła badanych, by podzielili się w pary. Jedna osoba z pary miała położyć na stole dłoń, a eksperymentator specjalną maszyną naciskał na dłoń uczestnika eksperymentu z określoną siłą. Badany doznawał niesympatycznego odczucia. W kolejnej rundzie eksperymentu druga osoba z pary, która wcześniej wszystkiemu się przyglądała, eksponowała swoją rękę i tym razem nie eksperymentator, a pierwsza osoba z pary miała za zadanie zadać jej ból, jak najbliższy temu, który sama odczuła chwilę wcześniej. Wykonano kilka rund. W każdej rundzie badani proszenie byli, by zadawać drugiej osobie ból identyczny do tego, jakiego doświadczali chwilę wcześniej. Po kilku rundach siła, jaką stosowali badani, okazała się znacząco większa od początkowej, zadanej przez eksperymentatora. Po przeliczeniu wykazano, że w każdej rundzie badani zwiększali nacisk o 40%. Zatem eskalacja następowała bardzo szybko.

Eksperyment pokazuje, że ludzie nieświadomie przeszacowują odczuwany przez siebie ból. Być może zalecenia z kodeksu Hammurabiego „oko za oko, ząb za ząb” są bardziej humanitarne, niż się powszechnie wydaje. Ludzie bowiem mają tendencję do stosowania zasady „dwoje oczu za oko, dwa zęby za ząb”. Jesteśmy w stanie dość łatwo przeobrazić drobny konflikt w totalną wojnę, permanentnie wierząc, że odwzajemniamy jedynie doznane przez siebie krzywdy.

Two Eyes for an Eye: The Neuroscience of Force Escalation
Sukhwinder S. Shergill, Paul M. Bays, Chris D. Frith, Daniel M. Wolpert
Science 11 Jul 2003: Vol. 301, Issue 5630, pp. 187, DOI: 10.1126/science.1085327

podziel się na:

ZAPISZ SIĘ
NA STUDIA PODYPLOMOWE

„Psychologia Biznesu dla Menedżerów”
W AKADEMII LEONA KOŹMIŃSKIEGO W WARSZAWIE
START
MARZEC 2023

polecane książki:

SZUKAJ NA BLOGU: