Nigdy nie rezygnuj?

Autor: Piotr Zielonka

Nie zawsze można osiągnąć cel. Nawet, gdy bardzo tego chcemy. Czasem warto się wycofać. Przykładem jest historia muchy, która bardzo chciała przejść przez szklaną szybę albo… historia palmtopa Newton firmy Apple.

Lepsza niż się wydawało

Autor: Piotr Zielonka

Redukcja dysonansu poznawczego – to usuwanie napięcia, które odczuwamy, mając sprzeczne opinie na jakiś temat albo postępując niezgodnie ze swoją postawą. Zamiast zmienić niepożądane zachowanie, wolimy modyfikować swoje opinie.

Droga wysoka

Autor: Piotr Zielonka

Trzeba sporo trenować, by nie zareagowawszy od razu, spokojnie przetworzyć bodziec emocjonalny.